Sbírka půdních bakterií

Sbírka kultur environmentálních bakterií je součástí Sbírek organismů Biologického centra (BCCO). Od roku 2015 jsou do ní deponovány vybrané kultury izolované a charakterizované v rámci výzkumných projektů řešených na pracovišti půdní mikrobiologie BC AVČR. Sbírka zahrnuje izoláty především z půd, ale i z jeskynních a hlubinných substrátů, půdotvorných sedimentů minerálního i organického původu, trávicích traktů a exkrementů půdních bezobratlých živočichů, ale i z hnoje a zažívacího traktu hospodářských zvířat. Kultury jsou využívány zejména pro vědecké účely a výuku na pracovišti. V současné době je jedním z našich prioritních témat výskyt a šíření bakteriální odolnosti k antimikrobiálním léčivům v prostředí. Vybrané kultury jsou charakterizovány zejména s ohledem na tetracyklinový rezistom.
Zahájení převodu kultur z pracovních sbírek, jejich bezpečné uchovávání a katalogizace bylo podpořeno projekty AVČR Strategie21, Program: Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE) a Záchrana a obnova krajiny.

 

Často kladené otázky

Discovered Many desktop publishing packages and web page editors now use Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself.

Discovered Many desktop publishing packages and web page editors now use Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself.

Discovered Many desktop publishing packages and web page editors now use Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself.

Discovered Many desktop publishing packages and web page editors now use Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself.

Naši partneři