Sbírka půdních bakterií

Aktivity

Noc vědců

24.9.2021 u příležitosti akce Noc vědců 2021 jsme vytvořili on-line kvíz MIKROBIOM A ČASČas v mikrosvětě plyne úplně jinak rychle, než jsme ho zvyklí vnímat. Víte třeba, co všechno bakterie stihne za jednu sekundu, jednu hodinu nebo jeden den?


Země živitelka

29. - 31. 8. 2021 v Česých Budějovicích – interaktivní prezentace kultur půdních bakterií v mobilní laboratoři

   


Světový den Mikrobiomu 27.6.2021

živý vstup v ranním vysílání Rozhlasu České Budějovice (27.6.2021 8:30-8:45). Informace  k Světovému dni mikrobiomu včetně informace o BCCO sbírkách.


Maker Day na náměstí v Českých Budějovicích

BCCO – Sbírka půdních bakterií byla prezentována v rámci celodenní akce města České Budějovice Maker Day, 26.6. 2021  určené především pro rodiny s dětmi. Součástí byla oslava Světového dne mikrobiomu (27.6.), v rámci které si mohli zájemci osvěžit znalosti pomocí zábavného  Bakterio kvízu, prohlédnout si bakterie z naší sbírky, prohlédnout si výstavu „Příběhy sbírek“ a také si zkusit izolaci bakterií z půdy, vzduchu nebo vlastního těla.


Setkání s dětmi z Přírodovědeckého kroužku při PřFJčU

14. 6. 2021 - přednáška s praktickými ukázkami bakterií o jejich významu pro zdravou půdu i lidské zdraví. Zahrada BC AVČR Na Sádkách


V půběhu let 2020 a 2021 jsme se zaměřili na celogenomové sekvenování vybraných sbírkových kmenů

Pilotní analýzy na základě celogenomové shotgun metody u vybraných sbírkových kmenů.  Tato analýza se soustředí na identifikaci znaků bakteriálních kultur (izolovaných z hnojených půd, kravského hnoje a netopýřího guána) zodpovědných za antimikrobiální rezistenci (AMR). Identifikované znaky byly klasifikovány do celkem 12 funkčních skupin, které reprezentují typy AMR mechanismů, viz obrázek níže. Výsledky slouží, jak k strategickému výzkumu příčin šíření rizikových biologických agens v prostředí, tak k zvyšování využitelného potenciálu sbírkových položek.

Obr: Přehled mechanismů zodpovědných a podílejících se na antimikrobiální rezistenci (AMR), mezi které byly rozděleny znaky 18 bakteriálních kmenů identifikované na základě celogenomové shotgun metody.

 


Den otevřených dveří Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích
7. a 8. listopadu 2019

V rámci Dne otevřených dveří na Biologickém centru AV ČR jsme seznámili studenty gymnázií s naší prací se sbírkou půdních bakterií. Studenti si sami vyzkoušeli některé kroky molekulárních metod i metod mikrobiologických a velmi zdatně pipetovali roztoky z kitu a očkovali bakterie.

Oddělení půdní mikrobiologie - Stanoviště: Půdní bakterie

Foto  RNDr. Dana Elhottová, Ph.D., Bc. Karolína Farková

Expozice o půdě na výstavě Hobby 2019 v Českých Budějovicích

https://www.bc.cas.cz/novinky/detail/4854-navstivte-expozici-o-pude-na-vystave-hobby-2019/

8/5/2019 Expozice Sbírky půdních bakterií BCCO

Odborný výklad L. Jíšové o vlastnostech půdních bakterií a unikátních sbírkách půdních organismů BCCO, které byly představeny formou minivýstavy „Příběhy sbírek“ v mobilní laboratoři BC AVČR (foto D. Elhottová)

Pozorování živých exponátů Sbírky půdních bakterií BCCO pod mikroskopem a na živných kultivačních médiích (foto D. Procházková)

Velký úspěch zejména u dětských návštěvníků měla „Škola hrou“, která pod vedením pracovnic Laboratoře půdních bakterií ÚPB BC AVČR

(Bc. K. Farkové a L. Jíšové) provedla zájemce procesem izolace mikroorganismů z půdy na živná média (foto D. Elhottová)

 

Kultivační úspěchy malých mikrobiologů, kteří formou školy hrou zkusili práci půdních mikrobiologů (foto D. Elhottová)


Je složité "dělat vědu"a stanu se vědcem?

Podpora fungování a popularizace biologických sbírek AV ČR

ÚNOR 2019

Edukačně popularizační program pro středoškolské studenty je zaměřený na problematiku šíření bakteriální rezistence v prostředí. Zahrnuje přednášku zakončenou diskusí a návštěvu Laboratoře půdních bakterií ÚPB BC AVČR včetně Sbírek půdních bakterií BCCO.V únoru 2019 program absolvovalo 20 středoškolských studentů veterinárního oboru (SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích).

 

Den otevřených dveří Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích
9. a 10. listopadu 2018

Oddělení půdní mikrobiologie. Místo: Půdní bakterie

V rámci popularizace sbírky půdních bakterií byly připraveny tvůrčí vědecké dílny, na kterých si návštěvníci mohli vyzkoušet práci vědce, například jak izolovat jednotlivé bakterie. Workshopy obdržely mnoho pozitivních zpětných vazeb.

 

Foto RNDr. Dana Elhottová, Ph.D., Ing. Václav Krištůfek, CSc., Ing. Nina Kernerová

 

   
   
    


 

Naši partneři